Introducere in circuite electrice si electronice

Curentul Alternativ

1. Bazele curentului alternativ

Ce este curentul alternativ | Forme de undă în curent alternativ | Amplitudinea curentului alternativ | Rezolvarea circuitelor simple de curent alternativ | Fazele curentului alternativ | Principii ale undelor radio

2. Numerele complexe

Introducere | Vectori şi forme de undă în curent alternativ | Adunarea simplă a vectorilor | Adunarea complexă a vectorilor | Notaţia polară şi rectangulară a numerelor complexe | Aritmetica numerelor complexe | Clarificări legate de polaritatea curentului alternativ

3. Reactanta inductiva

Circuite rezistive în curent alternativ | Circuite inductive în curent alternativ | Circuite rezistiv-inductive serie. Impedanţa | Circuite rezistiv-inductive paralel în curent alternativ

4. Reactanta capacitiva

Circuite pur rezistive | Circuite pur capacitive | Circuite rezistiv-capacitive serie | Circuite rezistiv-capacitive paralel

5. Reactanta RLC

R, X şi Z - recapitulare | Circuite RLC serie | Circuite RLC paralel | Circuite RLC serie-paralel | Susceptanţa şi admitanţa

6. Rezonanta

Pendulul electric | Rezonanţa paralel | Rezonanţa serie | Aplicaţii ale rezonanţei | Rezonanţa serie-paralel. Antirezonanţa

7. Frecvente combinate

Introducere | Forme de undă dreptunghiulare | Analiza spectrală | Efecte asupra circuitelor

8. Filtre

Ce este un filtru | Filtrul trece-jos | Filtrul trece-sus | Filtrul trece-bandă | Filtrul stop-bandă | Filtre rezonante

9. Transformatorul

Inductanţa mutuală şi modul de funcţionare | Transformatorul ridicător şi coborâtor de tensiune | Tipuri de înfăşurări

10. Circuite polifazate

Sisteme de alimentare monofazate | Sisteme de alimentare trifazate | Secvenţa fazelor | Funcţionarea motorului polifazat | Configuraţii stea şi triunghi trifazate | Transformatorul trifazat

11. Factorul de putere

Puterea în circuitele de curent alternativ rezistive şi reactive | Puterea reală, reactivă şi aparentă | Calcularea şi corectarea factorului de putere | Corectarea practică a factorului de putere

12. Motoare electrice

Scurtă introducere a motoarelor electrice | Histereza şi curenţii turbionari | Motorul sincron | Semnale analogice si digitale

13. Linii electrice lungi

Circuitele electrice şi viteza luminii | Impedanţa caracteristică | Linii electrice finite | Linii electrice lungi şi linii electrice scurte | Unde staţionare şi rezonanţa