Introducere in circuite electrice si electronice

Curentul Continuu

1. Concepte de baza

Electricitate statică | Conductori, dielectrici şi deplasarea electronilor | Circuite electrice | Tensiunea şi curentul | Rezistenţa | Tensiunea şi curentul într-un circuit practic | Sensul convenţional şi sensul real de deplasare al electronilor

2. Legea lui ohm

Relaţia dintre tensiune, curent şi rezistenţă | Puterea în circuitele electrice | Calcularea puterii electrice | Rezistori | Conducţie neliniară | Conexiunea unui circuit | Polaritatea căderilor de tensiune

3. Electrocutarea

Siguranţa în domeniul electric | Drumul curentului în cazul electrocutării | Legea lui Ohm (din nou!) | Practici de bază | Reacţia în cazuri de urgenţă | Surse potenţiale de pericol | Proiectarea aparatelor electrice | Utilizarea aparatelor de măsură

4. Notaţia ştiinţifică

Notaţia ştiinţifică | Aritmetica notaţiei ştiinţifice | Notaţia metrică

5. Circuite serie şi paralel

Ce sunt circuitele „serie” şi „paralel” | Circuite serie simple | Circuite paralel simple | Conductanţa | Calcularea puterii | Aplicarea corectă a legii lui Ohm | Analiza circuitelor defecte | Construirea circuitelor rezistive simple

6. Legile lui Kirchhoff

Circuite divizoare de tensiune. Potenţiometrul | Legea lui Kirchhoff pentru tensiune | Circuite divizoare de curent | Legea lui Kirchhoff pentru curent

7. Circuite combinate

Ce este un circuit serie-paralel | Tehnici de analiză a circuitelor

8. Aparate de masura

Ce este un aparat de măsură | Voltmetrul | Impactul voltmetrului asupra circuitului | Ampermetrul | Impactul ampermetrului asupra circuitului | Ohmmetrul | Ohmmetre pentru tensiuni înalte | Multimetre | Terminali tip Kelvin şi rezistori de precizie | Circuite în punte - puntea Wheatstone şi Thomson | Wattmetrul | Realizarea practică a rezistenţelor de calibrare

9. Instrumentatie

Semnale analogice şi digitale | Sisteme cu semnale de tensiune | Sisteme cu semnale de curent | Tahogeneratorul | Termocupla

10. Analiza retelei

Ce înseamnă analiza unei reţele | Metoda ramurii de curent | Metoda buclei de curent | Metoda nodului de tensiune | Teorema lui Millman | Teorema superpoziţiei | Teorema lui Thevenin | Teorema lui Norton | Echivalenţa teoremelor Thevenin-Norton | Teorema lui Millman revizuită | Teorema transferului maxim de putere | Transformarea triunghi-stea şi stea-triunghi

11. Baterii

Activitatea electronilor în reacţiile chimice | Construcţia bateriilor electrice | Capacitatea bateriilor | Baterii speciale | Consideraţii practice

12. Fizica conductorilor

Introducere fizica conductorilor | Mărimea şi amperajul conductorilor | Siguranţe fuzibile | Rezistivitatea şi conductibilitatea electrică | Coeficientul de temperatură al rezistenţei | Supraconductibilitatea | Străpungerea dielectricului

13. Condensatorul

Câmpuri şi capacitatea electrică | Relaţia tensiune-curent pentru condensator | Factori ce afectează capacitatea electrică | Conectarea condensatorilor în serie şi paralel | Consideraţii practice (condensatorul)

14. Electromagnetism

Magneţi permanenţi | Electromagnetism | Unităţi de măsură ale câmpului magnetic | Permeabilitatea şi saturaţia | Inducţia electromagnetică | Inductanţa mutuală. Transformatorul

15. Bobina

Câmpul magnetic şi inductanţa | Relaţia tensiune-curent pentru bobină | Factori ce influenţează inductanţa | Bobine serie şi paralel | Consideraţii practice (bobina)

16. Constante de timp

Răspunsul tranzitoriu al condensatorului | Răspunsul tranzitoriu al bobinei | Calcularea tensiunii şi a curentului | De ce L/R şi nu LR | Cazuri speciale de calcul | Circuite complexe | Rezolvarea circuitului pentru variabila timp