Introducere in circuite electrice si electronice

Electronică Analogică

1. Amplificatoare

Circuite electrice şi circuite electronice | Elemente active şi elemente pasive | Amplificatorul | Factorul de amplificare | Decibelul

2. Fizica semiconductorilor

Fizica cuantică | Valenţa şi structura cristalină | Teoria benzilor de energie | Electroni şi goluri | Joncţiunea P-N | Dioda | Tranzistorul bipolar cu joncţiune BJT | Tranzistorul cu efect de câmp JFET | Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă izolată MOSFET | Tiristorul

3. Dioda

Principiul de funcţionare | Verificarea diodei cu ajutorul ohmmetrului | Parametrii diodei | Circuite redresoare | Dioda Zener

4. Tranzistorul

Introducere | Tranzistorul pe post de întrerupător | Verificarea tranzistorului cu ohmmetrul | Zona activă de funcţionare a tranzistorului | Amplificator cu tranzistor în conexiune emitor comun | Amplificator cu tranzistor în conexiune colector comun | Amplificator cu tranzistor în conexiune bază comună | Amplificatoare clasa A, B, AB, C şi D | Punctul static de funcţionare al tranzistorului | Metode de polarizare ale tranzistorului | Cuplajul de intrare şi cuplajul de ieşireg | Amplificatoare cu reacţie

5. Dispozitive multijonctiune

Histerezis | Tuburi electronice cu descărcare în gaze | Dioda Shockley | DIAC-ul | Tiristorul | TRIAC-ul | Optotiristorul

6. Amplificatorul operational

Introducere | Amplificatorul cu potenţial de referinţă şi amplificatorul | Amplificatorul operaţional | Reacţia negativă | Reacţia prin divizor de tensiune | Amplificatorul tensiune-curent | Circuite sumatoare şi de mediere | Realizarea unui amplificator diferenţial | Amplificatorul de instrumentaţie | Circuite de derivare şi integrare | Reacţia pozitivă