Introducere in circuite electrice si electronice

Electronică Digitală

1. Sisteme de numeratie

Numere şi simboluri | Sisteme de numeraţie

2. Aritmetica binara

Valori şi sisteme de numeraţie | Adunarea binară | Numere binare negative | Scăderea binară | Depăşirea binară | Grupări de biţi

3. Porti logice

Semnale digitale şi porţi | Porţi logice cu două intrări | Principiul universalităţii | Modul de împachetare

4. Comutatoare

Tipuri de comutatoare | Poziţia „normală” a contactelor

5. Relee electromecanice

Construcţia releelor | Contactoare | Relee temporizate | Relee semiconductoare

6. Logica ladder

Diagrame ladder | Funcţii logice digitale | Circuite permisive şi de blocare | Circuite logice cu autoprotecţie | Automate programabile (PLC)

7. Algebra booleana

Introducere şi scurt istoric | Aritmetica booleană | Identităţi algebrice booleene | Proprietăţi algebrice booleene | Reguli de simplificare booleană | Simplificarea circuitelor logice | Funcţia SAU-exclusiv | Teoremele lui DeMorgan | Transformarea tabelelor de adevăr în expresii booleene

8. Harti karnaugh

De ce hărţi Karnaugh | Diagrame Venn | Relaţii booleene cu diagrame Venn | Transformarea diagramelor Venn în hărţi Karnaugh | Hărţi Karnaugh, tabele de adevăr şi expresii booleene | Simplificarea circuitelor logice cu hărţi Karnaugh | Hărţi Karnaugh de patru variabile | Mintermeni şi maxtermeni | Notaţia Σ (sumă) şi notaţia Π (produs) | Hărţi Karnaugh de 5 şi 6 variabile

9. Circuite logice combinationale

Circuite logice combinaţionale - introducere | Half-Adder | Full-Adder