Introducere in circuite electrice si electronice

Exemple practice

1. Concepte de baza

Măsurarea tensiunii | Măsurarea rezistenţei | Realizarea unui circuit simplu | Măsurarea curentului | Legea lui Ohm experiment | Rezistenţa non-liniară | Disiparea puterii | Circuit cu înrerupator | Realizarea unui electromagnet | Inducţia electromagnetică

2. Circuite de curent continuu

Conectarea bateriilor în serie | Conectarea bateriilor în paralel | Divizor de tensiune | Divizor de curent | Divizor de tensiune cu potenţiometru | Potenţiometrul ca şi reostat | Termoelectricitate | Circuit de mediere | Baterie din cartof | Încărcarea şi descărcarea condensatorului | Circuit de diferenţiere

3. Circuite de curent alternativ

Transformator - sursă de putere | Construirea unui transformator | Bobină variabilă | Detector audio de semnale | Detectarea câpurilor magnetice | Detectarea câmpurilor electrice | Circuit de detectare a defazajului