Introducere în circuite electrice şi electronice

(EN) Romanian translation of Lessons in Electric Circuits by Tony R. Kuphaldt.
(RO) Traducerea in romana a cartii Lessons in Electric Circuits, de Tony R. Kuphaldt.

Curent continuu

1. Concepte de baza
2. Legea lui Ohm
3. Electrocutarea
4. Notaţia ştiinţifică
5. Circuite serie şi paralel
6. Legile lui Kirchhoff
7. Circuite combinate
8. Aparate de măsură
9. Instrumentaţie
10. Analiza reţelei
11. Baterii
12. Fizica conductorilor
13. Condensatorul
14. Electromagnetism
15. Bobina
16. Constante de timp

Curent alternativ

1. Bazele curentului alternativ
2. Numerele complexe
3. Reactanţa inductivă
4. Reactanţa capacitivă
5. Reactanţa RLC
6. Rezonanţa
7. Frecvenţe combinate
8. Filtre
9. Transformatorul
10. Circuite polifazate
11. Factorul de putere
12. Motoare electrice
13. Linii electrice lungi

Electronică analogică

1. Amplificatoare
2. Fizica semiconductorilor
3. Dioda
4. Tranzistorul
5. Dispozitive multijoncţiune
6. Amplificatorul operaţional

Electronică digitală

1. Sisteme de numeraţie
2. Aritmetica binară
3. Porţi logice
4. Comutatoare
5. Relee electromecanice
6. Logica ladder
7. Algebra booleană
8. Harti Karnaugh
9. Circuite logice combinaţionale

Exemple Practice

1. Concepte de bază
2. Circuite de curent continuu
3. Circuite de curent alternativ